Verzenden en retouren

Verzending

Marseille Savons zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van bestellingen van producten. Als plaats van aflevering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wij maken voor de verzending van onze producten gebruik van betrouwbare verzendpartners. Bestellingen vanaf €75,00 worden GRATIS bezorgd in Nederland en Duitsland. Retouren Indien u een of meerdere producten wilt retourneren, kunt u dit kenbaar maken door middel van een retouraanvraag in te dienen via uw account.Mijn bestellingen U kunt u retouraanvraag ook sturen aan info@marseille-savons.eu

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien Redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op de volgende producten: door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument die duidelijk persoonlijk van aard zijn